Tkáňová regenerace

Tkáňová regenerace

Využitím postupů řízené tkáňové regenerace lze dosáhnout částečné obnovy tkání závěsného aparátu, které byly poškozeny zánětem – tzv.parodontitidou. Zásadní podmínkou je ale vynikající ústní hygiena, která zajistí základní předpoklad pro tento chirurgický postup, a to alespoň částečně zhojené parodontální tkáně.

Tento postup provádíme pouze v úzkých indikacích. Jedná se o případy, u kterých běžná konzervativní terapie parodontitidy nevedla k úplnému vyřešení problému.

Pro doplnění kostních defektů používáme augmentační kostní materiál, který překrýváme kolagenní membránou. Ta má velmi důležitou roli, protože oddělí prostor s augmentačním materiálem od sliznice a vaziva. Díky tomu mohou do augmentačního materiálu vrůstat kostní buňky i  buňky závěsného aparátu. Neméně důležité je i důkladné sešití měkkých tkání.

Tento způsob ošetření není zcela univerzální a jeho vhodnost pro konkrétního klienta je nutné zvážit až po dokonalém vyšetření.

Fáze hojení trvá zhruba 9 měsíců. Následuje fáze udržovací, kde je zásadní opět dokonalá ústní hygiena. Obnáší pravidelné kontroly a ošetření u dentální hygienistky.

Z výše zmíněného vyplývá, že léčba onemocnění parodontu je poměrně dlouhodobý a složitý proces, kdy hlavní roli hraje dokonalá hygiena dutiny ústní. Výraznou měrou se tedy na výsledku podílí sám klient.

Naši specialisté na tkáňovou regeneraci

Ceník tkáňové regenerace

Chirurgické krytí obnažených krčků14000 - 19500 Kč
Augmentace (doplnění kostního objemu)4100 -10500 Kč

Fotogalerie

Nejčastější dotazy a poradna o tkáňové regeneraci

Chybějící kus dásně

Chybí mi kus dásně u dvojky vpravo nahoře. Dá se s tím něco udělat?

Zobrazit odpovědi v poradně