Označení "klinika"

22.05.2019

Dovolujeme si Vás upozornit, že označení našeho pracoviště jako „klinika“ není označením ve smyslu ust. § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se nejedná o společné pracoviště fakultní nemocnice a lékařské fakulty vysoké školy, zřízené ředitelem fakultní nemocnice po dohodě s děkanem lékařské fakulty. Označení klinika jsme zvolili z důvodu, že lidé si toto označení spojují s pracovištěm poskytujícím více zdravotních služeb stejného zaměření, jelikož mezi námi poskytované služby patří zubní ošetření dětí i dospělých, specifické zákroky jako jsou autotransplantace zubů, zubní implantace, zubní protetika, jednoduché i složité extrakce zubů, estetické úpravy zubů, bělění, dentální hygiena a další. Zároveň umožňujeme tyto výkony provést v celkové anestezii nebo analgosedaci. Provozovatelem tohoto pracoviště je společnost D32 s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 661/5, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 24151831.“

Další články z blogu: