Použití analgosedace

V jakých případech se přistupuje k analgosedaci?

Odpovědi

02.06.2015 17:26 | MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

K analgosedaci přistupujeme pokud je dítě bázlivé a nespolupracující nebo pokud je nutné u dítěte ošetření velkého rozsahu.

}