Mgr. Renata Sarah Horák Vedlich

Mgr. Renata Sarah Horák Vedlich

Mgr. Renata Sarah Horák Vedlich
zdravotní sestra

Sametová revoluce ji zastihla v prvním ročníku studia stomatologie na 1. LF UK v Praze, studia zanechala a odjela do Nizozemska. Po návratu studovala Střední zdravotnickou školu v Praze a posléze dějiny umění a nederlandistiku na FF MU v Brně. Pracovala 25 let jako soudní tlumočnice a překladatelka, až ji to znovu přitáhlo k zubům. V současné době studuje dentální hygienu a v budoucnu by chtěla kombinovat práci hygienistky a zubní sestry, protože si myslí, že se tyto dvě profese krásně doplňují.

Ve volném čase ráda plave v moři, učí se cizí jazyky, vaří pro rodinu, pracuje na zahradě, korálkuje, vyrábí patchworky nebo poslouchá se svými syny slam poetry.