Pacient, nebo klient?

12.07.2016 | MDDr. Adam Šíma

Z Cimrmana známe vyšetřovaného a vyšetřovanou, z ordinace ošetřovaného a ošetřující tým. Tradiční označení člověka vyhledávajícího lékařskou pomoc v našich končinách je ovšem pacient. Během posledních let se ale toto slovo dostalo neprávem do pozadí a bývá nahrazeno pro někoho lépe znějícím výrazem „klient“.

Jednoho dne se selka přes muškáty svého statku podívala na generacemi svého rodu obhospodařované pole a z televize se dověděla, že místo zemědělské usedlosti má farmu a místo zaorávání strniště a sklizni květáků se věnuje farmaření. S klienty je to podobné. Ze dne na den byli jako farmy všude. Z bezdomovců se stali klienti azylových center, z dlouhodobě nezaměstnaných klienti úřadu práce a z pacientů klienti zdravotnických zařízení, včetně opilců na záchytkách. Slovo „klient“ evokuje, že daný člověk přichází pro službu a její poskytovatelé by se měli o zákazníka přetahovat.  Tato představa snad zčásti skutečně platí pro soukromé ambulance včetně zubařů, protože u oněch azylových center, úřadu práce nebo záchytky by bylo nejlepší, kdyby žádní klienti neexistovali. Ještě k tomu s sebou označení „klient“ nese předpoklad takové míry úslužnosti ze strany poskytovatele služby, že zákazník vždy dostane to, co očekává. To už ale ve zdravotnictví pokulhává, protože nikdo z nás, byť nazýván klientem, si zdraví nekoupí a nevymůže domnělým nárokem.

Z toho důvodu pacienty jako klienty neoznačuji, byť se k lidem, kteří mi dají důvěru a nechají do sebe dle mého doporučení vrtat, snažím přistupovat klientsky.

Mimochodem, slovo „pacient“ pochází z latinského „patientia“, což mimo jiné významy znamená trpělivost. Nikoliv však trpělivost s několikahodinovým čekáním na nemocniční chodbě, ale s trpělivostí při vlastním ošetření a uzdravování, neboť trpělivost přináší růže. Proč by nemohla přinést i úzdravu?

Další články z blogu:

Objednejte se k nám
+420 604 442 442
+420 273 130 160